☼ Kính mời bạn tìm hiểu về Đảng Vì Dân Việt Nam.

Đảng Vì Dân Việt Nam (ĐVDVN) là một chính đảng tân lập được thành hình vào tháng 1/2006  bởi sự kết hợp của 5 tập hợp đấu tranh ở trong nước và hải ngoại. 

Chủ trương hoạt động lâu dài của Đảng Vì Dân là phát triển một tổ chức chính trị lương hảo, có khả năng tạo môi trường thuận lợi cho những người có tâm huyết phụng sự quốc gia, dân tộc cùng góp phần xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có dân chủ, tự do, ấm no và tiến bộ -- một đất nước mà dù ở đâu và với xuất xứ nào, mọi người Việt đều có thể ngẫng cao đầu hãnh diện là Dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn dân chủ hoá, ĐVD chủ trương gây áp lực chính trị với nhà nước CSVN để thúc đẩy việc thành hình một giải pháp chính trị khả thi cho Việt Nam, với mục tiêu cụ thể là một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Chúng tôi hân hạnh mời bạn tìm hiểu về chủ trương, đường lối và quan điểm của Đảng Vì Dân qua các tài liệu sau đây.  Nếu bạn đồng thuận với đường lối đấu tranh của anh chị em ĐVD, xin hãy góp một bàn tay bằng cách giới thiệu chủ trương của ĐVD đến các thân hữu có tâm huyết ở trong và ngoài nước. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và yểm trợ của bạn!

 • Chủ Trương & Đường Lối

  VPLL/ĐVDVN trân trọng kính mời quý bạn đọc tìm hiểu sơ lược về chủ trương, lập trường và đường lối đấu tranh của Đảng Vì Dân Việt Nam qua các tài liệu và văn kiện sau đây:

  Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc xin gửi đến địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Đề cương Việt Nam Mới

  Đề Cương Việt Nam Mới là công trình tập hợp một số suy nghĩ, quan điểm và đề án về tiến trình dân chủ hóa và phát triển Việt Nam. Mục tiêu của Đề Cương Việt Nam Mới là đề nghị cùng toàn dân phương thức xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

  Bản dự thảo do ông Nguyễn Công Bằng biên soạn và được Câu lạc bộ Hoa-Mai giới thiệu vào ngày 01/01/2005. Sau 12 tháng phổ biến rộng rãi để tham khảo ý kiến bạn đọc khắp nơi, dự thảo Đề Cương Việt Nam Mới được hoàn chỉnh với ý kiến đóng góp của một số thân hữu nhiệt tâm, và chính thức trở thành Đề Cương Việt Nam Mới. Vào ngày 01/01/2006, Câu lạc bộ Hoa-Mai và bốn tập hợp đấu tranh đồng chí hướng ở Việt Nam đồng chính thức thành lập sơ bộ Đảng Vì Dân Việt Nam. Từ thời điểm này, Đề Cương Việt Nam Mới được chánh thức tiếp dụng như là bản Cương Lĩnh Sơ Bộ của tổ chức.

  Kính mời bạn đọc xem và đóng góp ý kiến xây dựng!

 • Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

  Mục này phổ biến nội dung các lời kêu gọi của Đảng Vì Dân Việt Nam kính gửi đồng bào, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, tổ chức đấu tranh, các bạn trẻ Việt Nam cũng như những người lãnh đạo đảng CSVN, bộ đội, cán bộ, công nhân viên NNVN. VPLL rất mong bạn đọc sẽ giúp giới thiệu và quảng bá nội dung những lời kêu gọi này đến bạn hữu ở khắp nơi. Chân thành cảm ơn.

 • Thể thức Tham gia / Yểm trợ

  Thể Thức Tham Gia là phần trình bày về các yêu cầu căn bản để có thể ghi danh trở thành một đảng viên dự bị của Đảng Vì Dân. Mục này hướng dẫn những điều cần thiết để các Cảm Tình Viên có được sự chuẩn bị cần thiết ở bản thân. Thể thức tham gia dành cho người ở trong nước có những khoảng cần chú ý đặc biệt để bảo toàn an ninh cá nhân của người muốn tham gia sinh hoạt.

  Thể thức Yểm trợ phổ biến các phương thức ủng hộ tinh thần và vật chất cho Đảng Vì Dân, theo lời yêu cầu của nhiều bạn đọc ở trong và ngoài nước.

  Trong trường hợp cần giải thích thêm, xin bạn vui lòng liên lạc VPLL ở địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 Bài Mới Nhất

   
   
© ALLROUNDER