☼ Kính mời bạn tìm hiểu về Thông Tin & Sinh Hoạt

Lá Thư Chí Hữu

Mục Lá Thư Chí Hữu được thực hiện từ tháng 11/2008, là phần trao đổi của VPLL với các thành viên và thân hữu Đảng Vì Dân. Mục đích của các Lá Thư Chí Hữu là chia sẻ những vấn đề được nhiều người quan tâm và cần có một quan điểm chung. VPLL/ĐVD hân hạnh mở rộng sự chia sẻ với bạn đọc khắp nơi như là một hình thức tạo sự cảm thông. Trong tinh thần cởi mở đó, chúng tôi hy vọng nhận được cảm tưởng của bạn, và sẵn sàng trao đổi khi có sự bất đồng ý kiến.

Thư tâm tình đầu Xuân Giáp Ngọ Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Hoa Lài, Hoa Sen hay Hoa Mai? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Đấu tranh có phải là chuyện “đội đá vá trời”? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Tại sao tổ chức không lên tiếng phản bác CSVN chụp mũ "khủng bố"? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Khẳng định quyết tâm đấu tranh nhân dịp đầu năm Tác giả: BravoNgo
Làm Chính Trị bằng tinh thần Cách Mạng. Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Làm sao để đoàn kết? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Ai sẽ phất cờ cứu nguy đất nước? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Chìa khóa giải quyết những vấn đề đất nước nằm ở đâu? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Thái độ nào khi sa cơ? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Ai là TA, ai là BẠN, ai là THÙ? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Luôn đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết. Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Thế nào là sức mạnh trong đấu tranh? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Làm sao thay thế được đảng Cộng sản? Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Về nhu cầu xây dựng sức mạnh tổng thể Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Phải bình tâm và bền chí về con đường đã chọn Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Đối thoại để Tổng Tuyển Cử Tự Do Tác giả: Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
Đấu tranh phải có tổ chức Tác giả: VPLL/ĐVDVN
   
© ALLROUNDER