☼ Kính mời bạn tìm hiểu về Thông Tin & Sinh Hoạt

Hộp thư Hoa-Mai

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc và đồng bào khắp nơi, VPLL Đảng Vì Dân Việt Nam sẽ chính thức trả lời công khai những thắc mắc về quan điểm, đường lối, chủ trương đấu tranh của tổ chức trên các mạng cơ hữu kể từ tháng 01/2014. Chúng tôi cũng sẵn sàng trao đổi với những người đã hoặc đang phục vụ cho bộ máy đảng và nhà nước CSVN, về bất cứ vấn đề gì xét thấy cần thiết hoặc được nêu ra.

Theo tinh thần quyết định này, VPLL sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi được đặt ra, kể cả những câu hỏi biểu tỏ sự bất đồng chính kiến. Để tôn trọng sự riêng tư của bạn đọc, chúng tôi chỉ nêu nội dung phần thắc mắc và sẽ không nêu danh tính của người đặt câu hỏi. Đối với những thư gửi bằng email và yêu cầu trả lời riêng, chúng tôi sẽ có thư email hồi đáp trực tiếp như thường lệ. Cần nêu thắc mắc với Đảng Vì Dân Việt Nam, xin vui lòng email về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
© ALLROUNDER