☼ Kính mời bạn tìm hiểu về Thông Tin & Sinh Hoạt

Tài Liệu tham khảo

Phổ biến các thông tin, tài liệu tham khảo dành cho thành viên và Trợ viên của Đảng Vì Dân, đặc biệt là những thành viên thuộc các "Chi Bộ X" ở trong nước. Các thông tin, tài liệu này được sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau, do thành viên ĐVD và thân hữu đóng góp. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý tác giả các thông tin được phổ biến trong trang này.

Vấn đề bản địa: Hội Đồng Sắc Tộc Chăm Ninh Thuận dưới thời VNCH Tác giả: www.champaka.info
Bản Chất Hiếu Chiến Mới Của Trung Quốc Tác giả: Người dịch: Nguyễn Quốc Khải
Khủng hoảng giữa Nhật Bản và Trung Quốc... Tác giả: Người dịch: Nguyễn Quốc Khải
Nội dung HIẾN PHÁP VIỆT NAM CỘNG HÒA (1967) Tác giả: http://vi.wikisource.org
Cách mạng Nhung Tác giả: Victor Sebestyen | Phan Trinh dịch
Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 Tác giả: Gs. TRẦN GIA PHỤNG
Lý Thuyết Đạo Đức Cho Hoà Giải Chính Trị Tác giả: Colleen Murphy | Đỗ Kim Thêm
Thiên niên sử Thăng-long thành Tác giả: Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc
Từ anh hùng đến số không Tác giả: The Economist.
VNPP's profile by the RRT Tác giả: Australian Refugee Review Tribunal
Phản hồi "Chủ Trương 10 Điểm dành cho Giai đoạn Chuyển thể" Tác giả: webmaster
Đối Lập Chính Trị Tác giả: Cố Gs. Nguyễn Văn Bông
Linh hồn cuộc "Cách mạng Nhung" 1989 Tác giả: Việt-Long, RFA
Tiananmen Massacre: The 1989 Chinese Student Democracy Movement
Đối mặt với công an - một số kinh nghiệm Tác giả: Lê Nguyên Hồng
26 Nhân quyền Cơ bản đã được Công pháp Quốc tế và LHQ thừa nhận
Tài liệu Tham khảo Tác giả: webmaster
What Constitutes a Free and Fair Election? Tác giả: webmaster
Thế nào là dân chủ?
Điều Lệ Lâm thời của Đảng Vì Dân Tác giả: VPLL/ĐVDVN
US: Các đảng phái chính trị Tác giả: http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/
   
© ALLROUNDER