Tham Luận

Giới thiệu các bài tham luận có nội dung liên quan mật thiết đến các vấn đề của đất nước và đồng bào Việt Nam. Ngoại trừ những bài ký tên là thành viên ĐVD, ý kiến của tác giả khác không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đảng Vì Dân.

Tự Do và Khai Phóng Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
Xung Đột và Hòa Hợp Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
Mục tiêu của cách mạng Dân Chủ nước ta Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
Ứng Cử để bạch hóa Bầu Cử Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
BÁNH VẼ Tác giả: Minh Văn (VN)
Vì sao chế độ Độc Tài chậm phát triển? Tác giả: Minh Văn
Hiểu về "Nhà nước Pháp Quyền" Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
Chế độ Toàn trị cuối cùng Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
Tại sao dân Úc từ chối nền Cộng Hòa Tác giả: Nguyễn Quang Duy
Viễn tưởng về chính thể Cộng Hòa cho Việt Nam Tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Quang Duy
Tự do Tôn Giáo xưa và nay Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
Một "cuộc cách mạng" tự mâu thuẫn Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
“HỌ KHÔNG THỂ GIẾT HẾT CHÚNG TA” Tác giả: Nguyễn Quang Duy
Sự lựa chọn Chính Thể Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
Thế nào là một Chính Phủ vì dân? Tác giả: MINH VĂN
Sự cần thiết của Tổng Tuyển Cử Tự Do Tác giả: MINH VĂN
Giai cấp Vô Sản và lời hứa suông của Đảng Tác giả: MINH VĂN
Minh Văn: Ba năm chung một ngọn cờ Tác giả: Minh Văn (ĐVDVN)
Nhân Quyền Và Vũ Khí Sát Thương (Lethal Weapon) Tác giả: Lý Thái Hùng
Tại Sao Trung Quốc Rút Giàn Khoan HD981 Trước Thời Hạn? Tác giả: Lý Thái Hùng
Minh Quân của Việt Nam là ai ? Tác giả: Ts. Trần Diệu Chân
Thay đổi kinh tế hay thay đổi chính trị? Tác giả: Nguyễn Quang Duy
Bộ Chính trị định đoạt về Biển Đông? Tác giả: TS. Dương Danh Huy
Hồng Trung: Hãy trả lại sự thật cho lịch sử! Tác giả: Mục sư Hồng Trung (ĐVDVN)
Nhìn lại lần nữa hậu quả của ngày 30-4-1975 Tác giả: Mục sư Hồng Trung (ĐVDVN)
   
© ALLROUNDER