Xin bấm vào hình để xem

   

Thể thức Tham gia / Yểm trợ

Thể Thức Tham Gia là phần trình bày về các yêu cầu căn bản để có thể ghi danh trở thành một đảng viên dự bị của Đảng Vì Dân. Mục này hướng dẫn những điều cần thiết để các Cảm Tình Viên có được sự chuẩn bị cần thiết ở bản thân. Thể thức tham gia dành cho người ở trong nước có những khoảng cần chú ý đặc biệt để bảo toàn an ninh cá nhân của người muốn tham gia sinh hoạt.

Thể thức Yểm trợ phổ biến các phương thức ủng hộ tinh thần và vật chất cho Đảng Vì Dân, theo lời yêu cầu của nhiều bạn đọc ở trong và ngoài nước.

Trong trường hợp cần giải thích thêm, xin bạn vui lòng liên lạc VPLL ở địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
© ALLROUNDER