Xin bấm vào hình để xem

   

Kính gửi bộ đội, cán bộ, công nhân viên CSVN

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Kính gởi toàn thể bộ đội, cán bộ, công nhân viên nhà nước Việt Nam.
 

Thưa quý vị,

Là những người đang góp phần điều hành guồng máy nhà nước, quý vị chắc chắn nhận thức được rằng xã hội nước ta đang có nhiều vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Với sự lãnh đạo của đảng CSVN như hiện nay, đất nước ta có nguy cơ bị khủng hoảng, và rất có thể dẫn đến nội chiến hay đổ máu nếu có biến động xảy ra. Nếu lý thuyết Cộng sản khẳng định rằng “Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh”, thì thực tế sẽ chứng minh thêm rằng “Nơi nào có bất công, nơi đó sẽ có nổi dậy!

Hôm nay, chúng tôi muốn quý vị bình tâm để nhận thấy được rằng không có một chế độ độc tài, bất công nào có thể tồn tại lâu dài được nữa trong thế giới ngày nay. Vấn đề chỉ là thời gian. Với tình hình căng thẳng hiện nay, nếu như đảng CSVN tiếp tục duy trì sự độc đoán, quan liêu, tham nhũng và thối nát thì rất có thể là một biến động chính trị sẽ xảy ra và những cuộc nổi dậy của quần chúng sẽ phát khởi. Trong bối cảnh đó, toàn bộ xã hội sẽ khủng hoảng, cả guồng máy nhà nước sẽ sụp đổ, máu sẽ đổ một cách thê thảm, và không ai có thể ngăn chận được.

Chúng tôi muốn quý vị ý thức được rằng thiểu số cực đoan, bảo thủ trong guồng máy lãnh đạo trung ương của đảng CSVN là thành phần phản tiến. Họ đang ngoan cố đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Họ cũng đang trấn áp, trù dập ngay cả những người đồng chí có tinh thần tiến bộ và cởi mở thực sự. Xã hội nước ta bây giờ mỗi ngày một thêm tồi tệ. Đó là lý do tại sao trong thời gian những năm gần đây có nhiều người từng nắm giữa các chức vụ to lớn và quan trọng đã phải lên tiếng vạch trần sự độc tài, thối nát của đảng. Quý vị chắc chắn hiểu rõ điều này. Lương tâm quý vị chắc chắn nhận thức được điều này.

Chúng tôi không kêu gọi quý vị quay súng lại giết hại những người đồng chí của mình. Chúng tôi cũng không kêu gọi quý vị đào ngũ hay bỏ nhiệm sở. Chúng tôi đồng thời kêu gọi quý vị không bạo động, cho dù quý vị đang bất mãn sự lãnh đạo của đảng đến mức độ nào. Chủ trương của chúng tôi là nhất quyết không chấp nhận sự trả thù, báo oán hay bất cứ hình thức bạo động nào có thể dẫn đến sự đổ máu.

Đảng Vì Dân tha thiết kêu gọi quý vị hãy mạnh dạn tham gia đòi hỏi dân chủ, tự do và công bằng xã hội từ chính nơi địa phương, cơ quan của quý vị, bằng mọi bất cứ hình thức khả thi. Đấu tranh dân chủ hóa xã hội là hành động bảo vệ cho chính quý vị trong tương lai. Bởi lẽ, chính phủ dân chủ sau này, dù được lãnh đạo bởi đoàn thể nào, cũng không thể ngược đãi những cán bộ, công nhân viên nhà nước của chế độ trước. Quý vị có thể an tâm như vậy!

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị hãy mạnh dạn tham gia, yểm trợ bất cứ nỗ lực đấu tranh nào có đường lối thích hợp nhất với quý vị, bằng hoàn cảnh thuận lợi nhất của quý vị. Chúng tôi đề nghị quý vị hãy bám lấy cơ quan, đơn vị đang phục vụ để chủ động tình hình cơ sở, nhằm có thể vô hiệu hóa các ý đồ xấu của đảng CSVN một khi nhân dân bất ngờ nổi dậy. Khi một giải pháp chính trị thích hợp được thực hiện, điển hình là cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do để thành hình một nhà nước dân cử, thì các đơn vị, cơ quan nhà nước các ngành, các cấp sẽ tiếp tục phục vụ theo chuyên môn riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự thay đổi cơ chế lãnh đạo nhà nước sắp tới, các quý vị có khả năng, nhân cách và thiện chí sẽ vẫn được lưu dụng trong sự yêu thương của nhân dân. Không những thế, nếu quý vị thực sự có các nỗ lực to lớn nhằm góp phần giải trừ tình trạng độc tài, thối nát hiện nay thì quý vị còn được trọng dụng và trọng thưởng.

Đảng Vì Dân trân trọng gởi lời kêu gọi chân thành đến toàn thể anh chị em bộ đội, cán bộ, công nhân viên nhà nước Việt Nam. Đề nghị quý vị suy nghĩ và mạnh dạn ủng hộ Đảng Vì Dân, cũng như các đoàn thể đấu tranh yêu nước ở cả trong và ngoài nước.

Chúng tôi luôn luôn chờ đợi sự mạnh dạn dấn thân làm cách mạng của quý vị. Đảng CSVN đã chọn một con đường sai và một thái độ sai. Đảng CSVN sẽ phải bị đào thải nếu như những người lãnh đạo không muốn chấp nhận một lối thoát hợp lý nhất là đa đảng hóa guồng máy nhà nước.

Quý vị hãy chọn cho chính mình một thái độ đúng và một quyết định đúng. Đó là ủng hộ tiến trình dân chủ hóa đất nước và tích cực tham gia các nỗ lực đấu tranh nhằm chấm dứt sự độc tài toàn trị hiện nay. Thái độ và quyết định của quý vị sẽ góp phần tạo một lối thoát cho cả đất nước, và dĩ nhiên trong đó có cả quý vị cùng gia đình.

Hãy cho đất nước, đồng bào và tất cả chúng ta một cơ hội: cơ hội bước qua những oan trái của hoàn cảnh lịch sử để cùng viết lên một trang sử mới hào hùng, tốt đẹp hơn cho Tổ quốc Việt Nam.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và thiện chí của quý vị.


Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Trân trọng,

Nguyễn Công Bằng

TTK Đảng Vì Dân

 

 

   
© ALLROUNDER