Xin bấm vào hình để xem

   

Thư gửi những người đang trăn trở cho vận nước!

Thư gửi những người đang trăn trở cho vận nước!

CHÀO BẠN!

Trong hai thập niên qua, sinh hoạt kinh tế thị trường ở nước ta đã tạo nên một số phát triển nhất định và Việt Nam được thế giới quan tâm, khích lệ. Tuy nhiên, vì chính sách quản lý sai lầm, tệ nạn tham ô lãng phí lan tràn, và sự lãnh đạo độc đoán chuyên quyền... những bất ổn vĩ mô đang tiếp tục chồng chất thêm mỗi ngày. Với hiện trạng này, các thành quả đạt được có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trong thế giới ngày nay, muốn "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" như các nước tự do, Việt Nam cần phải có thể chế dân chủ tam quyền phân lập và một chính phủ dân cử đa đảng.

Đất nước hết độc tài thì nạn tham nhũng mới có điều kiện ngăn chận một cách hiệu quả. Nhân dân được tự do thì mọi người mới có cơ hội vươn lên một cách công bằng. Hơn cả, muốn danh dự và chủ quyền nước ta không bị xâm phạm, Việt Nam cần có một chính quyền biết trân trọng lòng yêu nước của người dân và luôn đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết.

Nếu bạn đồng ý như trên, mời bạn cùng đồng hành đóng góp công sức xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng bạn:  ĐẢNG VÌ DÂN VIỆT NAM

Đường lối của Đảng Vì Dân là vận động sức mạnh nhân dân làm áp lực chuyển thể chế độ độc tài trở thành một chính thể dân chủ. Lập trường của Đảng Vì Dân là:

1. KHÔNG chấp nhận sự lãnh đạo độc tài; 

2. KHÔNG thỏa hiệp với đảng CS để chia sẻ quyền lực lãnh đạo; 

3. KHÔNG chấp nhận sự can thiệp bất chính của ngoại bang; 

4. KHÔNG cổ võ đấu tranh khủng bố, bạo lực;  và 

5. KHÔNG chủ trương trả thù, báo oán dưới bất cứ hình thức nào.

Đảng Vì Dân chủ trương thay đổi cơ chế lãnh đạo đất nước bằng con đường Tổng Tuyển Cử Tự Do, tạo điều kiện xây dựng một chính thể dân chủ pháp quyền theo phương thức ôn hòa. Tiến trình cụ thể là: Bầu cử Quốc Hội tự do, hình thành Hiến pháp dân chủ, và bẩu chọn thành phần lãnh đạo dân cử.

Tổng Tuyển Cử Tự Do (với sự giám sát của quốc tế) luôn là một tiến trình dân chủ hóa thật sự an toàn: Bảo đảm KHÔNG gây ra cảnh tang thương cho nhân dân và đổ vỡ cho đất nước.

Trong giai đoạn chuyển thể chính quyền, Đảng Vì Dân ủng hộ chính sách tái tổ chức và lưu dụng nhân sự của bộ máy Hành chính, Quân đội và Công an để nền an ninh quốc gia được ổn định, đời sống của quần chúng không bị xáo trộn, và sinh hoạt kinh tế, quan hệ đối ngoại của đất nước không bị gián đoạn.

Chúng ta tin tưởng vào khát vọng vươn lên của mọi tầng lớp xã hội. Việt Nam mai này phải là một quốc gia mà nhân tài được trọng dụng đúng khả năng; quân nhân, công chức có chế độ đãi ngộ tương xứng; giới doanh nhân có môi trường kinh doanh tốt lành; và quan trọng là người lao động nghèo không phải bán rẻ sức lực hay nhân phẩm để đổi lấy miếng cơm. Trên trường quốc tế, Việt Nam phải được nễ trọng.

Đã đến lúc người Việt phải gác lại mọi dị biệt để cùng xây dựng một nước Việt Nam Mới, ở đó: “Cơm no áo ấm được bảo đảm, công bằng xã hội được nêu cao, và nhân phẩm con người được tôn trọng” -- một quốc gia xứng đáng để tất cả chúng ta đều có thể hãnh diện là người Việt Nam.

Nếu bạn đồng tình với anh chị em Đảng Vì Dân, hãy đồng hành bằng cách tham gia, yểm trợ Đảng Vì Dân, hoặc có những hành động đóng góp tích cực khác, theo hoàn cảnh thuận tiện của bạn.

Nếu bạn đang là bộ đội, công an, cán bộ hay công nhân viên các ban ngành: Hãy tiếp tục công việc của bạn bằng tất cả lương tâm, và chuẩn bị tinh thần cho ngày thể chế chính trị được thay đổi. Ngày đất nước có dân chủ thực sự, bộ máy chính quyền, quân đội, công an sẽ không còn lệ thuộc đảng Cộng sản. Khi đó, bạn sẽ tiếp tục nhiệm sở một cách bình thường và đúng với chức năng.

Vì tương lai đất nước: Hãy cùng nhau đòi hỏi phải có một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do. Vì hạnh phúc toàn dân: Hãy cùng nhau đấu tranh xóa bỏ độc tài, bất công và tham nhũng. Vì tiến bộ xã hội: Hãy cùng nhau xây dựng một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

Mời bạn xem thêm đường lối của Đảng Vì Dân Việt Nam ở địa chỉ trang nhà: www. vidan.org


Hãy giúp quảng bá tinh thần Tổng Tuyển Cử Tự Do!

Email liên lạc với đVDVN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Đ/T: 1-713-849-3511


MỞ PDF FILE ĐỂ XEM, IN & GIÚP TRUNG CHUYỂN

hoặc

 

   
© ALLROUNDER