Xin bấm vào hình để xem

   

Hãy tiếp tay Dân Oan giành lại Công Lý!

 

Ngày 01 tháng 07 năm 2007

Hãy tiếp tay Dân Oan giành lại công lý

Điều 74 của bản Hiến Pháp 1992 nước CHXHCNVN quy định rằng: “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước…”. Mặt khác, “Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng nhiều cán bộ và cơ quan đã lạm dụng quyền lực ngang nhiên xâm phạm tài sản nhân dân. Bởi thế, việc đồng bào dân oan biểu tình khiếu kiện để đòi lại các tài sản của mình là hoàn toàn chánh đáng và hợp pháp. Theo hiến pháp, “Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định.”

Trong tinh thần đó, Đảng Vì Dân tha thiết kêu gọi:

  1. Đồng bào dân oan hãy tập trung biểu tình khiếu kiện với số đông, và luôn luôn khắn khít, tương trợ nhau để tạo sức mạnh đấu tranh đòi công lý.

  2. Đồng bào trong nước, đặc biệt là ở khu vực Hà Nội và Sài-gòn, hãy nhiệt tình che chở, ủng hộ cho các bà con dân oan đến khiếu kiện từ các tỉnh huyện xa xôi.

  3. Các chiến sĩ bộ đội, công an, cán bộ nhà nước hãy đối xử nhân đạo và tử tế đối với bà con dân oan trong mọi tình huống khi thi hành công vụ.

  4. Các cơ quan nhà nước có chức năng liên hệ hãy vì công lý mà cứu xét giải quyết cụ thể và nhanh chóng các trường hợp khiếu kiện và bị xử án oan sai.

  5. Đồng bào, các đoàn thể, cộng đồng và cơ quan truyền thông, báo chí hãy đồng thanh lên tiếng ủng hộ cho nỗ lực đấu tranh khiếu kiện của bà con dân oan.

Đảng Vì Dân khẳng định chủ trương yểm trợ một cách tích cực về tinh thần và vật chất cho mọi nỗ lực đấu tranh vì lẽ phải, vì công lý và vì sự sống còn của các đồng bào cô thế.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Vị. 

Trân trọng kêu gọi.

Ngày 01 tháng 07 năm 2007

Nguyễn Công Bằng

TTK Đảng Vì Dân


   
© ALLROUNDER