Xin bấm vào hình để xem

   

Bà Con Dân Oan hãy tiếp tục biểu tình...

Bà Con Dân Oan Hãy Tiếp Tục Biểu Tình Khiếu Kiện

Kính thưa Bà Con Dân Oan các tỉnh thành,

Kể từ ngày nhà nước dùng vũ lực giải tán cuộc biểu tình khiếu kiện trước Văn phòng 2 Quốc Hội và áp giải bà con về tỉnh nhà vào đêm 18/7 rạng 19/7 đến nay, Uỷ Ban Nhân Dân các tỉnh đã không hề “giải quyết một cách thấu tình đạt lý cho bà con” như họ đã hứa. Ngược lại, cơ quan an ninh còn công khai tra vấn, hăm doạ, cô lập… nhiều Bà Con Dân Oan.

Đây là một thái độ thiếu thiện chí của Uỷ Ban Nhân Dân các tỉnh. Nó hoàn toàn đi ngược lại lời cam kết của các cán bộ lãnh đạo tỉnh khi tiếp xúc với Bà Con tại Văn phòng 2 Quốc Hội. 

Thưa Bà Con Dân Oan,

Điều 74 của bản Hiến Pháp 1992 nước CHXHCNVN quy định rằng: “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước.” Mặt khác, Hiến pháp cũng quy định là: “Mọi hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự.” 

Mặt khác, Nghị Định 197/2004/NĐ-CP cũng đã có những quy định rõ ràng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của nhân dân.

Bởi thế, việc đồng bào dân oan biểu tình khiếu kiện để đòi lại tài sản, đất đai của mình là hoàn toàn chính đáng và hợp pháp.

Nhằm tạo áp lực buộc nhà nước CSVN phải thực thi công lý, chúng tôi kêu gọi Bà Con Dân Oan các tỉnh hãy mạnh dạn cùng nhau kéo về Sài-gòn hoặc Hà Nội, để tiếp tục tập trung biểu tình khiếu kiện cho đến khi các trường hợp oan sai được giải quyết cụ thể.

Chúng tôi sẽ tiếp tục yểm trợ tích cực cho nỗ lực đấu tranh vì lẽ phải, vì công lý và vì sự sống còn của Bà Con Dân Oan khắp các tỉnh thành; theo chủ trương đấu tranh cho công bằng xã hội và quyền lợi của dân nghèo của Đảng Vì Dân.


Trân trọng kêu gọi.

Ngày 26 tháng 07 năm 2007

Nguyễn Công Bằng

TTK Đảng Vì Dân

   
© For The People Party