Xin bấm vào hình để xem

   

Kính gửi đồng bào Việt Nam

Ngày 01 tháng 01 năm 2006  

Kính gởi đồng bào trong và ngoài nước. 


Thưa toàn thể đồng bào,

Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng trong phẩm giá và các quyền.

Đó là nền tảng tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được ban hành ngày 10.12.1948, mà nhà nước CHXHCNVN cũng đã ký kết công nhận. Quyền Tự Do cũng đã được xiển dương trong tiêu đề “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” của nước CHXHCNVN.

Điển hình Quyền Tự Do Của Con Người là “…quyền tự do suy nghĩ, ý thức và tôn giáo, kể cả tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng dưới hình thức truyền bá, thực hành, thờ phụng hoặc lễ tiết, với tư cách cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư; quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm; kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào…; và quyền tự do họp hành, tham gia hiệp hội một cách ôn hoà. Không ai bị bắt buộc phải tham gia một hiệp hội nào.”

Nói chung, Quyền Tự Do Của Con Người là yếu tố không thể thiếu được trong một xã hội văn minh, nhân bản của thế giới ngày nay.

Tuy nhiên, kể từ ngày đảng Cộng sản Việt Nam giành lấy quyền lãnh đạo đất nước, Quyền Tự Do Của Con Người đã chưa từng được tôn trọng đúng mức. Ngược lại, dưới sự lãnh đạo độc quyền của đảng CSVN, nhà nước Việt Nam đã liên tục phủ nhận sự đòi hỏi thực thi các quyền tự do căn bản của con người. Không những thế, họ còn vi phạm một cách nghiêm trọng tinh thần Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền; bằng một chuỗi dài đàn áp nhắm vào những người dân muốn được sống tự do như các dân tộc văn minh khác trên thế giới.

Tình trạng vi phạm nhân quyền ở nước ta là một thực tế hiển nhiên mà bất cứ người Việt nào cũng đều có thể nhận thức được một cách rõ ràng.

Tình trạng quan liêu, tham ô, nhũng lạm, độc tài, thối nát cũng là một thực trạng của guồng máy nhà nước do đảng CSVN lãnh đạo gây ra và cả xã hội đều biết rõ.

Thiểu số có ưu thế trong xã hội và các thành phần đảng viên hưởng đặc quyền, đặc lợi trong guồng máy nhà nước có thể dửng dưng trước thực trạng xã hội, song đa số nhân dân lao động, quân nhân, công nhân viên cấp thấp đều thấy rõ sự phi lý, bất công và khủng hoảng ở nước ta. 

Thưa đồng bào,

Đã đến lúc để những người Việt Nam có quan tâm sâu xa đến tương lai đất nước cùng đứng lên đấu tranh giành lại quyền làm chủ xã hội của mình, nhằm bảo vệ quyền lợi của quý vị bây giờ và tương lai con cháu quý vị ở mai sau.

Với chủ trương đấu tranh ôn hòa, "Lấy tình thương hoá giải hận thù" của Đảng Vì Dân, quý vị có thể an tâm về tiến trình dân chủ hóa xã hội sắp tới.

Giải pháp mà chúng tôi đưa ra không nhằm khích động hận thù, chia rẽ hay gây ra chiến tranh. Chúng tôi không chủ trương dùng bạo lực để thay đổi cơ chế lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Chúng tôi không chủ trương thụ động chờ đợi sự cởi mở hơn của đảng CSVN song cũng cũng không nhắm đến việc thay thế toàn bộ bộ máy nhà nước hiện thời.

Chủ trương của Đảng Vì Dân là vận động thành hình một giải pháp chính trị để hóa giải các bế tắc và khủng hoảng của xã hội hiện nay. Giải pháp của Đảng Vì Dân không lệ thuộc sự chỉ đạo của ngoại bang và cũng không cần sức mạnh của súng đạn. Giải pháp của Đảng Vì Dân là tìm kiếm một sự tương nhượng hợp lý giữa đảng CSVN và nhân dân Việt Nam, để xây dựng một lối thoát an toàn cho xã hội nước ta. Lối thoát đó là một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do trên toàn quốc để nhân dân từ Bắc chí Nam có thể chọn lựa một thể chế chính trị thích hợp, và một thành phần lãnh đạo, điều hành quốc gia thật xứng đáng cho nước ta.

Lộ trình dân chủ hóa đất nước của Đảng Vì Dân đề nghị sự thay đổi sẽ bắt đầu bằng cuộc bầu cử Đại Biểu Quốc Hội. Yêu cầu của Đảng Vì Dân là tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội sẽ không bắt buộc phải là đảng viên đảng CSVN như hiện nay, mà chỉ là những người có uy tín và khả năng đại diện cho quyền lợi của nhân dân địa phương. Quốc Hội mới sẽ thành hình một bản Hiến pháp mới có nội dung phù hợp với thể chế dân chủ, tự do và nhu cầu phát triển của xã hội nuớc ta trong lâu dài. Từ bản Hiến pháp mới này, một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do sẽ được thực hiện để thay đổi một cách hài hòa và tốt đẹp cơ cấu lãnh đạo, điều hành guồng máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Quyền quyết định lớn nhất và tối hậu là của toàn dân Việt Nam. Với mô thức dân chủ hóa này, ứng cử viên thuộc các đoàn thể chính trị khác nhau, kể cả đảng CSVN, sẽ đều được quyền kêu gọi sự tín nhiệm của nhân dân trong việc bầu chọn thành phần lãnh đạo và điều hành guồng máy nhà nước các ngành, các cấp.

Với thể chế dân chủ mới, các đoàn thể chính trị bắt buộc phải ganh đua làm tốt hơn, phục vụ xã hội và nhân dân tốt hơn, để có thể tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của nhân dân.

Giải pháp chính trị của Đảng Vì Dân là yêu cầu đổi mới mà mọi người hằng chờ đợi bấy lâu nay. Sự khác biệt chủ yếu là, thay vì kêu gọi và thụ động chờ đợi đảng CSVN đơn phương cởi mở, chúng ta cần thúc đẩy một cách tích cực sự thành hình một giải pháp chính trị có khả năng dẫn đến việc thiết lập một nhà nước đa thành phần. Khi có một chính quyền dân cử thực sự, phần lớn các vấn nạn của xã hội sẽ có cơ hội hóa giải một cách nhanh chóng, điển hình là tình trạng độc tài, tham nhũng, quan liêu, và tình trạng vi phạm các quyền tự do căn bản.

Đặc điểm lộ trình dân chủ hóa xã hội của Đảng Vì Dân này là chiến tranh sẽ không xảy ra, xã hội sẽ không bị sự khủng hoảng đe dọa, cuộc sống của nhân dân trên toàn cõi đất nước sẽ không bị rối loạn, an ninh quốc gia không bị đe dọa, và đặc biệt là các bộ phận, cơ quan quân đội, chính quyền vẫn sẽ được tiếp tục phục vụ. Sự khác biệt chủ yếu chỉ là quyền lãnh đạo nhà nước sẽ trực thuộc chính phủ do nhân dân tín nhiệm, chứ không phải là sự độc quyền của đảng CSVN như hiện nay.

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi đồng bào các giới, ở cả trong và ngoài nước, hãy mạnh dạn lên tiếng nói đòi hỏi dân chủ tự do, công bằng xã hội và quyền lợi của người dân một cách quyết liệt trong chiều hướng ôn hòa. Chỉ có sự đồng tâm và đồng thanh lên tiếng của đồng bào mới có thể tạo nên đủ áp lực để Bộ Chính Trị đảng CSVN chấp nhận nhân nhượng. Chỉ có sự tham gia đấu tranh cho quyền sống và sự sống của chính đồng bào mới thu hút được sự hậu thuẫn của thế giới. Quan trọng là, khi nhiều người đồng thanh lên tiếng thì nhà nước Việt Nam sẽ không thể gây khó khăn cho tất cả mọi người được. 

Thưa đồng bào,

Là một tổ chức đấu tranh, anh em của chúng tôi sẽ cùng sát cánh với đồng bào trong tiến trình đấu tranh dân chủ hóa xã hội sắp tới. Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng chủ trương quyết liệt trong tinh thần ôn hòa và nhân bản của Đảng Vì Dân sẽ góp phần khai mở một cơ hội tốt đẹp cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi xin được trân trọng gởi đến toàn thể đồng bào sự chân thành và quyết tâm đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ. 

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Trân trọng,

Nguyễn Công Bằng

TTK Đảng Vì Dân

 

   
© ALLROUNDER