Xin bấm vào hình để xem

   

Kính gửi những người lãnh đạo CSVN

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Kính gởi những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Thưa quý vị,

Chúng ta hãy đối thoại với nhau trên căn bản tình đồng bào.

Là những người có trách nhiệm hàng đầu, quý vị hiểu rõ hơn ai hết là chủ thuyết Cộng Sản đã thực sự tàn lụi trong lịch sử và tư tưởng nhân loại. Cùng lúc đó, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt trong giai đoạn lịch sử cận đại vừa qua.

Mặt khác, là những người đang lãnh đạo đất nước, quý vị thừa hiểu là xã hội nước ta ngày nay đang đứng trước một tình trạng đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Nếu như tình trạng này không sớm được giải quyết thì Việt Nam khó lòng tránh khỏi nguy cơ của một cuộc xung đột đổ máu. Một khi máu đã đổ, xã hội sẽ rối loạn, chính quyền sẽ mất kiểm soát, và nhân dân sẽ lại lâm vào cảnh điêu linh.

Chúng tôi hiểu rằng với bối cảnh xã hội nước ta, bế tắc chính trị hiện nay rất phức tạp. Chỉ trong phạm vi nội bộ đảng CSVN của quý vị, những người tiến bộ cũng phải rất khó khăn để tồn tại và giữ được ảnh hưởng. Không ai muốn trở thành nạn nhân của một sự thay đổi. Tuy nhiên, thời gian và lịch sử sẽ không chờ đợi mãi.

Đã đến lúc để quý vị phải mạnh dạn tháo gỡ những bế tắc chính trị hiện nay và tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp, khả thi cho Việt Nam. Nước ta phải có dân chủ. Nhân dân ta phải có tự do. Con đường trước mặt của Việt Nam là xây dựng ngay một chính phủ dân cử, thật sự từ dân, do dân và vì dân. Cho nên, sự đổi mới cần thiết bây giờ phải là quý vị cần chấp nhận một lộ trình dân chủ hóa xã hội, chứ không thể chỉ là đưa ra một chánh sách cởi mở hơn.

Giải pháp chính trị của Việt Nam không nhất thiết phải là sự chia sẻ quyền lực giữa CSVN và VNCH, hay giữa đảng CSVN và các tổ chức chính trị ở nước ngoài, mà sẽ là giữa các thành phần dân tộc Việt Nam, mà đảng CSVN cũng là một. Chỉ có thiện chí mở đường cho một giải pháp chính trị thích hợp và khả thi của quý vị mới có thể bảo đảm cho sự sinh hoạt bình thường tiếp tục của đảng CSVN trong tương lai. Chỉ có giải pháp đó mới thực thi được quyền tự quyết của dân tộc và ngăn chận được sự can thiệp của ngoại bang.

Với tư cách là một tập hợp có quan tâm sâu xa đến vận mệnh Việt Nam, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi thiện chí thực tâm của quý vị.

Để ngăn ngừa sự khủng hoảng lớn cho xã hội và tạo thêm điều kiện giải quyết các bế tắc của đất nước một cách tốt đẹp, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị hãy nhanh chóng trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân, khởi đầu bằng sự thực hiện cấp thời năm yêu cầu cụ thể nêu sau:

     1.  Hủy bỏ mọi luật lệ vi phạm các quyền tự do căn bản của người dân.

     2.  Trả tự do cho các tù nhân đang bị giam cầm vì bất đồng chánh kiến.

     3.  Giải thể cơ chế đảng ủy trong mọi cơ quan công quyền thuộc các ngành, các cấp.

     4.  Đối thoại với các đoàn thể đối lập về một giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước.

     5.  Tôn trọng sự thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, lập hội và ứng cử. 

Chúng tôi nhận thấy rằng đã đến lúc để quý vị cần phải đối thoại với những người yêu nước trong các đoàn thể đối lập. Thiện chí của quý vị sẽ mở ra một lối thoát cho toàn dân tộc, trong đó có cả quý vị và các đảng viên của quý vị.

Hãy đối thoại với nhau! Hãy tạo điều kiện để các vấn đề của đất nước chúng ta được giải quyết bởi chính người Việt chúng ta!

Hỡi những người Cộng sản bảo thủ: Đã đủ! Xin hãy dừng lại trước khi quá muộn!

Hỡi những người Cộng sản tiến bộ: Hãy mạnh dạn mở ra một sinh lộ!  

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Trân trọng,

Nguyễn Công Bằng

TTK Đảng Vì Dân

 

   
© ALLROUNDER