Xin bấm vào hình để xem

   

Tuyên Ngôn Cứu Nước của Đảng Vì Dân

 

Mọi người sinh ra đều bình đẳng trong phẩm giá và có các quyền tự do căn bản. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Đó là nền tảng tinh thần của các bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, và Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Nhờ tôn trọng và thực thi các điều này, nên quyền con người của nhân dân các nước tự do đã mỗi ngày được thêm tôn trọng.

Ở nước ta, sau khi áp đặt nền độc tài đảng trị trên toàn cõi đất nước bằng vũ lực, đảng CSVN đã liên tiếp có những hành động đi ngược lại quyền lợi của Tổ quốc và nhân dân, điển hình là:

1.  Dâng nhượng một phần lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc cho ngoại bang.

2.  Chà đạp các quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, lập hội và ứng cử. 

3.  Đàn áp, giam cầm những người đòi thực thi nhân quyền và công bằng xã hội.

4.  Đối xử bất công và tàn tệ với đồng bào các sắc tộc thiểu số.

5.  Dung túng nạn tham nhũng và quan liêu trong guồng máy nhà nước.

6. Cưỡng đoạt đất đai, tài sản của vô số gia đình thế cô.

7.  Gây thêm cảnh cơ cực lầm than cho các giới lao động nghèo khó.

8.  Hủy hoại môi trường sinh thái tự nhiên và gây ô nhiễm môi sinh.

9.  Gây khủng hoảng giáo dục, suy đồi văn hóa và băng hoại xã hội.

10. Làm suy giảm danh dự dân tộc và uy tín quốc gia trên thế giới.

Tóm lại, tham vọng của Bộ Chính Trị đảng CSVN là căn nguyên các vấn đề nghiêm trọng của Việt Nam. Tập đoàn độc tài phản tiến này đã đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của tổ quốc, nhân dân; và đã không có thiện chí giải quyết một cách rốt ráo các vấn nạn do chính họ gây ra.

Đã đến lúc nhân dân Việt Nam phải đứng lên giành lại quyền làm chủ đất nước. Đã đến lúc các đoàn thể đấu tranh đồng tâm hiệp lực chuyển thể chế độ độc tài toàn trị hiện nay thành một chính thể dân chủ đa đảng.

Trước nhận định nêu trên, chúng tôi gồm Câu lạc bộ Hoa-Mai và các tập hợp đấu tranh đồng chí hướng ở Việt Nam, nay tuyên bố thành lập sơ bộ Đảng Vì Dân. Tổ chức Đảng được quan niệm là phương tiện, thông qua đó những người đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng hành cùng nhau đoàn kết đấu tranh cho tiến trình dân chủ hóa và phát triển đất nước.

Đảng Vì Dân chủ trương đặt trọng tâm hoạt động ở Việt Nam, “Lấy tình thương hóa giải hận thù” làm phương châm, lấy sức mạnh nhân dân làm vũ khí, lấy đấu tranh bất bạo động làm sách lược, và lấy nguyện vọng của nhân dân làm kim chỉ hướng.

Lập trường của Đảng Vì Dân là KHÔNG chấp nhận mọi chế độ độc quyền đảng trị; KHÔNG thỏa hiệp với đảng CSVN để chia quyền lãnh đạo đất nước; KHÔNG chấp nhận sự can thiệp bất chính của ngoại bang; KHÔNG cổ võ đấu tranh bạo lực; và KHÔNG chủ trương trả thù, báo oán.

Với nhận định, chủ trương, và lập trường nêu trên, đường lối đấu tranh của Đảng Vì Dân trong giai đoạn cứu nước được vạch ra theo hai hướng hoạt động song hành: 1. phát động các phong trào quần chúng làm sức mạnh thúc đẩy tiến trình thực thi dân chủ đa đảng; 2. nỗ lực phát triển tổ chức thành một thực lực có khả năng thích ứng và chủ động trong mọi tình huống chính trị.

Trong lộ trình cứu nước, Đảng Vì Dân đấu tranh và yểm trợ việc thực hiện ưu tiên 7 mục tiêu cụ thể nêu sau:

     1.  Phục hồi các quyền tự do căn bản của người dân

     2.  Tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do toàn quốc

     3.  Thành hình một chính thể dân chủ đa đảng

     4.  Hủy bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với ngoại quốc

     5.  Chấm dứt tình trạng kỳ thị đối với đồng bào các sắc tộc thiểu số

     6.  Thu hồi các tài sản quốc gia bị nhũng lạm, thất thoát

     7.  Nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân nghèo khó

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Đảng Vì Dân chân thành và tha thiết kêu gọi:

  • Sự thương yêu, ủng hộ nhiệt tình của đồng bào ở cả trong và ngoài nước.

  • Sự tham gia mạnh mẽ của những người đồng chí hướng trong việc xây dựng thực lực cho tổ chức.

  • Sự phối hợp, liên minh đấu tranh của các đoàn thể ở khắp nơi, không phân biệt quá khứ chính trị.

  • Sự hậu thuẫn tích cực của các cơ quan truyền thông Việt ngữ và quốc tế; cũng như các chính phủ và những người yêu chuộng dân chủ, tự do trên toàn thế giới.

  • Sự hậu thuẫn của các quân nhân, cán bộ, công nhân viên nhà nước có tinh thần tiến bộ, sẵn sàng tiếp tay thúc đẩy tiến trình xây dựng nền dân chủ đích thực cho Việt Nam.

Đặc biệt, để ngăn ngừa sự khủng hoảng lớn cho xã hội và tạo thêm điều kiện giải quyết các bế tắc của đất nước một cách tốt đẹp, Đảng Vì Dân khẩn thiết kêu gọi Bộ Chính Trị đảng CSVN hãy nhanh chóng trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân, khởi đầu bằng thiện chí thực hiện tức thời năm yêu cầu cụ thể nêu sau:

1.  Hủy bỏ mọi luật lệ vi phạm các quyền tự do căn bản của người dân.

2.  Trả tự do cho các tù nhân đang bị giam cầm vì bất đồng chánh kiến.

3.  Tách cơ chế đảng ra khỏi bộ máy nhà nước và tổ chức quân đội.

4.  Đối thoại với các đoàn thể đối lập về một giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước.

5.  Tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, lập hội và ứng cử. 


Kính thưa toàn thể đồng bào thân yêu,

Vì tương lai của đất nước, hãy cùng nhau áp lực Bộ Chính Trị đảng CSVN phải chấp nhận Tổng Tuyển Cử Tự Do. Vì hạnh phúc của toàn dân, hãy cùng nhau góp phần đấu tranh xóa bỏ độc tài, bất công, tham nhũng và nghèo khó. Vì tiến bộ của xã hội, hãy cùng nhau thiết lập một nhà nước thực sự từ dân, do dân và vì dân.

Trước hồn thiêng sông núi, chúng tôi nguyện sẽ sống và hành động một cách xứng đáng với danh xưng Đảng Vì Dân, là một đảng đấu tranh cho dân chủ tự do, công bằng xã hội và các quyền lợi thiết thực của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp trẻ, giới lao động nghèo, và thành phần quân nhân, công nhân viên cấp thấp. Cầu xin anh linh tiền nhân chứng giám và phò hộ công cuộc đấu tranh cho ước mong “cơm no áo ấm được bảo đảm, công bằng xã hội được nêu cao, và nhân phẩm con người được tôn trọng” sớm trở thành hiện thực.

Với tất cả tấm lòng chân thành và tha thiết, Đảng Vì Dân trân trọng kính gửi đến toàn thể đồng bào trong và ngoài nước Bản Tuyên Ngôn Cứu Nước, thể hiện chí nguyện của chúng tôi trong quyết tâm góp phần đấu tranh xây dựng cho bằng được một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Trân trọng tuyên bố.

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Nguyễn Công Bằng

Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân

   
© ALLROUNDER