Xin bấm vào hình để xem

   

Lời Kêu Gọi của Đảng Vì Dân

Ngày 01 tháng 01 năm 2006     

Kính gởi đồng bào trong và ngoài nước.
 

Thưa toàn thể đồng bào,

Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng trong phẩm giá và các quyền.

Đó là nền tảng tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được ban hành ngày 10.12.1948, mà nhà nước CHXHCNVN cũng đã ký kết công nhận. Quyền Tự Do cũng đã được xiển dương trong tiêu đề “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” của nước CHXHCNVN.

Điển hình Quyền Tự Do Của Con Người là “…quyền tự do suy nghĩ, ý thức và tôn giáo, kể cả tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng dưới hình thức truyền bá, thực hành, thờ phụng hoặc lễ tiết, với tư cách cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư; quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm; kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào…; và quyền tự do họp hành, tham gia hiệp hội một cách ôn hoà. Không ai bị bắt buộc phải tham gia một hiệp hội nào.”

Nói chung, Quyền Tự Do Của Con Người là yếu tố không thể thiếu được trong một xã hội văn minh, nhân bản của thế giới ngày nay.

Tuy nhiên, kể từ ngày đảng Cộng sản Việt Nam giành lấy quyền lãnh đạo đất nước, Quyền Tự Do Của Con Người đã chưa từng được tôn trọng đúng mức. Ngược lại, dưới sự lãnh đạo độc quyền của đảng CSVN, nhà nước Việt Nam đã liên tục phủ nhận sự đòi hỏi thực thi các quyền tự do căn bản của con người. Không những thế, họ còn vi phạm một cách nghiêm trọng tinh thần Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền; bằng một chuỗi dài đàn áp nhắm vào những người dân muốn được sống tự do như các dân tộc văn minh khác trên thế giới.

Tình trạng vi phạm nhân quyền ở nước ta là một thực tế hiển nhiên mà bất cứ người Việt nào cũng đều có thể nhận thức được một cách rõ ràng.

Tình trạng quan liêu, tham ô, nhũng lạm, độc tài, thối nát cũng là một thực trạng của guồng máy nhà nước do đảng CSVN lãnh đạo gây ra và cả xã hội đều biết rõ.

Thiểu số có ưu thế trong xã hội và các thành phần đảng viên hưởng đặc quyền, đặc lợi trong guồng máy nhà nước có thể dửng dưng trước thực trạng xã hội, song đa số nhân dân lao động, quân nhân, công nhân viên cấp thấp đều thấy rõ sự phi lý, bất công và khủng hoảng ở nước ta.

Thưa đồng bào,

Đã đến lúc để những người Việt Nam có quan tâm sâu xa đến tương lai đất nước cùng đứng lên đấu tranh giành lại quyền làm chủ xã hội của mình, nhằm bảo vệ quyền lợi của quý vị bây giờ và tương lai con cháu quý vị ở mai sau.

Với chủ trương đấu tranh ôn hòa, "Lấy tình thương hoá giải hận thù" của Đảng Vì Dân, quý vị có thể an tâm về tiến trình dân chủ hóa xã hội sắp tới.

Giải pháp mà chúng tôi đưa ra không nhằm khích động hận thù, chia rẽ hay gây ra chiến tranh. Chúng tôi không chủ trương dùng bạo lực để thay đổi cơ chế lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Chúng tôi không chủ trương thụ động chờ đợi sự cởi mở hơn của đảng CSVN song cũng cũng không nhắm đến việc thay thế toàn bộ bộ máy nhà nước hiện thời.

Chủ trương của Đảng Vì Dân là vận động thành hình một giải pháp chính trị để hóa giải các bế tắc và khủng hoảng của xã hội hiện nay. Giải pháp của Đảng Vì Dân không lệ thuộc sự chỉ đạo của ngoại bang và cũng không cần sức mạnh của súng đạn. Giải pháp của Đảng Vì Dân là tìm kiếm một sự tương nhượng hợp lý giữa đảng CSVN và nhân dân Việt Nam, để xây dựng một lối thoát an toàn cho xã hội nước ta. Lối thoát đó là một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do trên toàn quốc để nhân dân từ Bắc chí Nam có thể chọn lựa một thể chế chính trị thích hợp, và một thành phần lãnh đạo, điều hành quốc gia thật xứng đáng cho nước ta.

Lộ trình dân chủ hóa đất nước của Đảng Vì Dân đề nghị sự thay đổi sẽ bắt đầu bằng cuộc bầu cử Đại Biểu Quốc Hội. Yêu cầu của Đảng Vì Dân là tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội sẽ không bắt buộc phải là đảng viên đảng CSVN như hiện nay, mà chỉ là những người có uy tín và khả năng đại diện cho quyền lợi của nhân dân địa phương. Quốc Hội mới sẽ thành hình một bản Hiến pháp mới có nội dung phù hợp với thể chế dân chủ, tự do và nhu cầu phát triển của xã hội nuớc ta trong lâu dài. Từ bản Hiến pháp mới này, một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do sẽ được thực hiện để thay đổi một cách hài hòa và tốt đẹp cơ cấu lãnh đạo, điều hành guồng máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Quyền quyết định lớn nhất và tối hậu là của toàn dân Việt Nam. Với mô thức dân chủ hóa này, ứng cử viên thuộc các đoàn thể chính trị khác nhau, kể cả đảng CSVN, sẽ đều được quyền kêu gọi sự tín nhiệm của nhân dân trong việc bầu chọn thành phần lãnh đạo và điều hành guồng máy nhà nước các ngành, các cấp.

Với thể chế dân chủ mới, các đoàn thể chính trị bắt buộc phải ganh đua làm tốt hơn, phục vụ xã hội và nhân dân tốt hơn, để có thể tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của nhân dân.

Giải pháp chính trị của Đảng Vì Dân là yêu cầu đổi mới mà mọi người hằng chờ đợi bấy lâu nay. Sự khác biệt chủ yếu là, thay vì kêu gọi và thụ động chờ đợi đảng CSVN đơn phương cởi mở, chúng ta cần thúc đẩy một cách tích cực sự thành hình một giải pháp chính trị có khả năng dẫn đến việc thiết lập một nhà nước đa thành phần. Khi có một chính quyền dân cử thực sự, phần lớn các vấn nạn của xã hội sẽ có cơ hội hóa giải một cách nhanh chóng, điển hình là tình trạng độc tài, tham nhũng, quan liêu, và tình trạng vi phạm các quyền tự do căn bản.

Đặc điểm lộ trình dân chủ hóa xã hội của Đảng Vì Dân này là chiến tranh sẽ không xảy ra, xã hội sẽ không bị sự khủng hoảng đe dọa, cuộc sống của nhân dân trên toàn cõi đất nước sẽ không bị rối loạn, an ninh quốc gia không bị đe dọa, và đặc biệt là các bộ phận, cơ quan quân đội, chính quyền vẫn sẽ được tiếp tục phục vụ. Sự khác biệt chủ yếu chỉ là quyền lãnh đạo nhà nước sẽ trực thuộc chính phủ do nhân dân tín nhiệm, chứ không phải là sự độc quyền của đảng CSVN như hiện nay.

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi đồng bào các giới, ở cả trong và ngoài nước, hãy mạnh dạn lên tiếng nói đòi hỏi dân chủ tự do, công bằng xã hội và quyền lợi của người dân một cách quyết liệt trong chiều hướng ôn hòa. Chỉ có sự đồng tâm và đồng thanh lên tiếng của đồng bào mới có thể tạo nên đủ áp lực để Bộ Chính Trị đảng CSVN chấp nhận nhân nhượng. Chỉ có sự tham gia đấu tranh cho quyền sống và sự sống của chính đồng bào mới thu hút được sự hậu thuẫn của thế giới. Quan trọng là, khi nhiều người đồng thanh lên tiếng thì nhà nước Việt Nam sẽ không thể gây khó khăn cho tất cả mọi người được.

Thưa đồng bào,

Là một tổ chức đấu tranh, anh em của chúng tôi sẽ cùng sát cánh với đồng bào trong tiến trình đấu tranh dân chủ hóa xã hội sắp tới. Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng chủ trương quyết liệt trong tinh thần ôn hòa và nhân bản của Đảng Vì Dân sẽ góp phần khai mở một cơ hội tốt đẹp cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi xin được trân trọng gởi đến toàn thể đồng bào sự chân thành và quyết tâm đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.


 


 


Kính gởi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.

Thưa quý vị,

Từ ngàn năm qua, đất nước có lúc thịnh suy song dân tộc ta vẫn luôn có một đời sống tâm linh theo niềm tin riêng của mỗi gia đình, cá thể. Ngoại trừ một vài giai đoạn dưới chế độ quân chủ phong kiến, độc tài, người Việt Nam ta luôn có một tôn giáo để tu hành, thờ phượng. Từ đó, sinh hoạt tôn giáo đã trở thành một phần của văn hóa và là một nhu cầu tinh thần không thể thiếu được của con người.

Không may là trong mấy mưới năm qua, các tôn giáo chân chánh ở Việt Nam cũng đều phải chịu chung cảnh ngộ như mấy mươi triệu người Việt trên toàn cõi đất nước. Các chủ nghĩa ngoại lai đã dẫn dân tộc Việt Nam đến cuộc tương tàn. Sự độc tài, tham lam và ích kỷ đã tiếp tục gây thêm không biết bao nhiêu thảm cảnh cho nhân dân sau ngày cuộc chiến tranh bom đạn chấm dứt. Vào đầu thế kỷ 21, trong khi thế giới ganh đua nhau phát triển đời sống văn minh thì ở nước ta, tín đồ các tôn giáo bị bắt bớ, hành hạ, tra tấn dã man và nhiều Giáo hội bị trù dập một cách thô bạo. Cùng lúc đó, nhân dân ta phần lớn phải sống trong cảnh đói kém, bất công và lắm khi phải chịu cảnh nhục nhằn, tủi hổ.

Trên thế giới ngày nay, ngoại trừ các nước độc tài toàn trị như chế độ CSVN, không có chính phủ dân cử nào lại phủ nhận quyền tự do tôn giáo, hãm hại người tu hành, bức hiếp gia đình các tín đồ có niềm tin tôn giáo. Tất cả chỉ vì sự lãnh đạo độc tài của đảng CSVN. 

Thưa quý vị,

Trước hoàn cảnh xã hội hiện nay, cho dù lãnh vực tôn giáo mang tính chất thiêng liêng riêng, chúng tôi cũng xin được kêu gọi quý vị hãy đứng lên với tư cách là người Việt Nam để cùng lên tiếng nói đấu tranh cho toàn tương lai xã hội.

Các tập hợp tôn giáo đều là thành phần dân tộc, và là một bộ phận của xã hội. Quý vị có quyền lên tiếng nói đòi lại những quyền tự do căn bản đã bị nhà nước hiện nay phủ nhận, chà đạp và tước đoạt. Tiếng nói của quý vị sẽ giúp hướng dẫn sự tham gia đấu tranh cho dân chủ, tự do và công bằng xã hội. Tiếng nói của quý vị sẽ là một phương thức góp phần cứu vớt dân ta, phản ảnh cụ thể lời dạy thực thi từ bi, bác ái trong giáo lý của mỗi tôn giáo. Sự dấn thân của quý vị sẽ là ngọn đuốc soi đường cho hàng triệu tín đồ đang cần sự chỉ giáo, khích lệ cho nỗ lực giành lại quyền sống và sự sống trên toàn cõi đất nước.

Đảng Vì Dân trân trọng vai trò các tôn giáo trong xã hội nước ta ở hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do sinh hoạt tôn giáo sẽ được phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, một khi Việt Nam đã có được một chính thể thực sự từ dân, do dân và vì dân.

Chúng tôi thành khẩn đề nghị quý vị hãy yểm trợ tinh thần cho các đoàn thể đấu tranh nhân quyền nói chung, và cho nỗ lực đấu tranh dân chủ hóa đất nước của Đảng Vì Dân nói riêng. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ dùng ảnh hưởng của mình đồng áp lực đảng CSVN chấp nhận một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam, để làm nền tảng thực hiện một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do trên toàn quốc.

Xin hãy cầu nguyện cho tất cả cá nhân, đoàn thể đang đấu tranh cho dân chủ, tự do. Xin hãy yểm trợ cho nỗ lực dân chủ hóa và phát triển Việt Nam của Đảng Vì Dân.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ trách nhiệm của quý vị!

 


 

Mến gởi các bạn trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Thưa các bạn,

Tuổi trẻ là tuổi của lý tưởng, niềm tin và hy vọng. Nước ta hiện nay có hơn phân nửa dân số là tuổi trẻ. Đáng lẽ ra với tiềm lực nhân sự này, Việt Nam chúng ta đã trở thành một quốc gia hùng cường. Đáng lẽ ra với ưu thế này, dân tộc ta đã tạo được lắm vinh quang và được cộng đồng thế giới đồng thanh ngưỡng mộ.

Nhưng trong thực tế, Việt Nam chúng ta vẫn còn là một trong số các nước nghèo khó trên thế giới.  Đất nước đã hết chiến tranh bom đạn từ 30 năm qua, nhưng dân ta vẫn còn nhiều người không có đủ cơm để ăn, áo lành để mặc. Trong số đó, có rất nhiều trẻ thơ, thanh thiếu niên không có cơ hội để phát triển cơ thể và trí lực một cách bình thường. Đáng buồn hơn cả là ngày nay, nhiều thiếu nữ phải bán nhân phẩm để đổi lấy miếng cơm cho gia đình. Không có gì đáng tủi hổ hơn là trong một đất nước có nhiều nhân tài và tiềm năng, mà anh chị em trẻ phải vất vả bán sức lao động để đổi lấy những đồng lương rẻ mạt.

Việt Nam ngày nay không có gì để tuổi trẻ hãnh diện. Xã hội chúng ta đầy dẫy mâu thuẫn và khủng hoảng. Những phát triển bề mặt không bù lại được những sự hủy hoại về môi trường sinh thái, về nhân tính, về đạo đức xã hội, và về niềm tin. Tuổi trẻ Việt Nam đang sống trong một môi trường hỗn tạp của sự đố kỵ, bon chen, thiếu nhân bản. Và quan trọng hơn cả là thanh niên Việt Nam ngày này không còn một lý tưởng đẹp để nhắm đến và vươn lên.

Trước tình hình xã hội hiện nay, tuổi trẻ Việt Nam đang đứng trước một thử thách lớn: đấu tranh để cải cách xã hội, hay thụ động để bị hủy diệt dần. 

Thưa các bạn,

Thực trạng xã hội nước nhà chắc chắn nghiêm trọng gấp nhiều lần những nhận xét đại cương nêu trên. Chúng tôi thiết nghĩ không cần thiết phải giải thích tường tận thêm, bởi lẽ, là những người sống trong đất nước, các bạn kinh nghiệm những điều đó hằng ngày. Với môi trường và phương tiện thông tin hiện nay, các bạn có thể đã tự trang bị được cho mình một hành trang ý thức vào đời nào đó. Chúng tôi tôn trọng cái nhìn về hiện tình xã hội và nhân sinh quan riêng của bạn.

Điều mà chúng tôi muốn nêu lên ở đây là đề nghị các bạn tìm kiếm cho chính mình một sự nhận thức đầy đủ và chọn cho mình một tâm thức đúng. Từ tâm thức đó, bạn sẽ vạch ra được một hướng đi về tương lai cho bạn, cho gia đình của bạn.

Hôm nay, trong khuôn khổ lá thư kêu gọi này, xin được gởi đến bạn một đề nghị. Đó là, mong bạn hãy chọn một thái độ dứt khóat với tình trạng độc tài, quan liêu, tham ô và bất công của nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN.

Đảng Vì Dân quyết tâm đấu tranh giành lại quyền sống và sự sống cho nhân dân Việt Nam.  Chúng tôi đang nỗ lực quy tụ những người có lòng, có lý tưởng và ý chí làm việc lớn để góp phần làm tốt hơn đất nước và tương lai dân tộc ta.

Chúng tôi đang kêu gọi sự chung sức đấu tranh của nhiều thành phần dân tộc khác nhau, song vẫn đặt tin tưởng nhiều ở các tầng lớp trẻ.

Chúng tôi tha thiết mời gọi sự tham gia, ủng hộ của bạn, trong bất cứ hình thức và mức độ thích hợp nhất với bạn. Chúng tôi chờ đợi được sánh bước cùng bạn trên đoạn đuờng đấu tranh trước mắt trong tinh thần đồng chí, đồng hành vì dân vì nước.

Thân ái chào các bạn! Rất mong!


 


 

 

Kính gởi những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Thưa quý vị,

Chúng ta hãy đối thoại với nhau trên căn bản tình đồng bào.

Là những người có trách nhiệm hàng đầu, quý vị hiểu rõ hơn ai hết là chủ thuyết Cộng Sản đã thực sự tàn lụi trong lịch sử và tư tưởng nhân loại. Cùng lúc đó, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt trong giai đoạn lịch sử cận đại vừa qua.

Mặt khác, là những người đang lãnh đạo đất nước, quý vị thừa hiểu là xã hội nước ta ngày nay đang đứng trước một tình trạng đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Nếu như tình trạng này không sớm được giải quyết thì Việt Nam khó lòng tránh khỏi nguy cơ của một cuộc xung đột đổ máu. Một khi máu đã đổ, xã hội sẽ rối loạn, chính quyền sẽ mất kiểm soát, và nhân dân sẽ lại lâm vào cảnh điêu linh.

Chúng tôi hiểu rằng với bối cảnh xã hội nước ta, bế tắc chính trị hiện nay rất phức tạp. Chỉ trong phạm vi nội bộ đảng CSVN của quý vị, những người tiến bộ cũng phải rất khó khăn để tồn tại và giữ được ảnh hưởng. Không ai muốn trở thành nạn nhân của một sự thay đổi. Tuy nhiên, thời gian và lịch sử sẽ không chờ đợi mãi.

Đã đến lúc để quý vị phải mạnh dạn tháo gỡ những bế tắc chính trị hiện nay và tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp, khả thi cho Việt Nam. Nước ta phải có dân chủ. Nhân dân ta phải có tự do. Con đường trước mặt của Việt Nam là xây dựng ngay một chính phủ dân cử, thật sự từ dân, do dân và vì dân. Cho nên, sự đổi mới cần thiết bây giờ phải là quý vị cần chấp nhận một lộ trình dân chủ hóa xã hội, chứ không thể chỉ là đưa ra một chánh sách cởi mở hơn.

Giải pháp chính trị của Việt Nam không nhất thiết phải là sự chia sẻ quyền lực giữa CSVN và VNCH, hay giữa đảng CSVN và các tổ chức chính trị ở nước ngoài, mà sẽ là giữa các thành phần dân tộc Việt Nam, mà đảng CSVN cũng là một. Chỉ có thiện chí mở đường cho một giải pháp chính trị thích hợp và khả thi của quý vị mới có thể bảo đảm cho sự sinh hoạt bình thường tiếp tục của đảng CSVN trong tương lai. Chỉ có giải pháp đó mới thực thi được quyền tự quyết của dân tộc và ngăn chận được sự can thiệp của ngoại bang.

Với tư cách là một tập hợp có quan tâm sâu xa đến vận mệnh Việt Nam, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi thiện chí thực tâm của quý vị.

Để ngăn ngừa sự khủng hoảng lớn cho xã hội và tạo thêm điều kiện giải quyết các bế tắc của đất nước một cách tốt đẹp, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị hãy nhanh chóng trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân, khởi đầu bằng sự thực hiện cấp thời năm yêu cầu cụ thể nêu sau:

1.    Hủy bỏ mọi luật lệ vi phạm các quyền tự do căn bản của người dân.

2.    Trả tự do cho các tù nhân đang bị giam cầm vì bất đồng chánh kiến.

3.    Giải thể cơ chế đảng ủy trong mọi cơ quan công quyền thuộc các ngành, các cấp.

4.    Đối thoại với các đoàn thể đối lập về một giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước.

5.    Tôn trọng sự thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, lập hội và ứng cử. 

Chúng tôi nhận thấy rằng đã đến lúc để quý vị cần phải đối thoại với những người yêu nước trong các đoàn thể đối lập. Thiện chí của quý vị sẽ mở ra một lối thoát cho toàn dân tộc, trong đó có cả quý vị và các đảng viên của quý vị.

Hãy đối thoại với nhau! Hãy tạo điều kiện để các vấn đề của đất nước chúng ta được giải quyết bởi chính người Việt chúng ta!

Hỡi những người Cộng sản bảo thủ: Đã đủ! Xin hãy dừng lại trước khi quá muộn!

Hỡi những người Cộng sản tiến bộ: Hãy mạnh dạn mở ra một sinh lộ!  


 

Kính gởi toàn thể bộ đội, cán bộ, công nhân viên nhà nước Việt Nam.

Thưa quý vị,

Là những người đang góp phần điều hành guồng máy nhà nước, quý vị chắc chắn nhận thức được rằng xã hội nước ta đang có nhiều vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Với sự lãnh đạo của đảng CSVN như hiện nay, đất nước ta có nguy cơ bị khủng hoảng, và rất có thể dẫn đến nội chiến hay đổ máu nếu có biến động xảy ra. Nếu lý thuyết Cộng sản khẳng định rằng “Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh”, thì thực tế sẽ chứng minh thêm rằng “Nơi nào có bất công, nơi đó sẽ có nổi dậy!”

Hôm nay, chúng tôi muốn quý vị bình tâm để nhận thấy được rằng không có một chế độ độc tài, bất công nào có thể tồn tại lâu dài được nữa trong thế giới ngày nay. Vấn đề chỉ là thời gian. Với tình hình căng thẳng hiện nay, nếu như đảng CSVN tiếp tục duy trì sự độc đoán, quan liêu, tham nhũng và thối nát thì rất có thể là một biến động chính trị sẽ xảy ra và những cuộc nổi dậy của quần chúng sẽ phát khởi. Trong bối cảnh đó, toàn bộ xã hội sẽ khủng hoảng, cả guồng máy nhà nước sẽ sụp đổ, máu sẽ đổ một cách thê thảm, và không ai có thể ngăn chận được.

Chúng tôi muốn quý vị ý thức được rằng thiểu số cực đoan, bảo thủ trong guồng máy lãnh đạo trung ương của đảng CSVN là thành phần phản tiến. Họ đang ngoan cố đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Họ cũng đang trấn áp, trù dập ngay cả những người đồng chí có tinh thần tiến bộ và cởi mở thực sự. Xã hội nước ta bây giờ mỗi ngày một thêm tồi tệ. Đó là lý do tại sao trong thời gian những năm gần đây có nhiều người từng nắm giữa các chức vụ to lớn và quan trọng đã phải lên tiếng vạch trần sự độc tài, thối nát của đảng. Quý vị chắc chắn hiểu rõ điều này. Lương tâm quý vị chắc chắn nhận thức được điều này.

Chúng tôi không kêu gọi quý vị quay súng lại giết hại những người đồng chí của mình. Chúng tôi cũng không kêu gọi quý vị đào ngũ hay bỏ nhiệm sở. Chúng tôi đồng thời kêu gọi quý vị không bạo động, cho dù quý vị đang bất mãn sự lãnh đạo của đảng đến mức độ nào. Chủ trương của chúng tôi là nhất quyết không chấp nhận sự trả thù, báo oán hay bất cứ hình thức bạo động nào có thể dẫn đến sự đổ máu.

Đảng Vì Dân tha thiết kêu gọi quý vị hãy mạnh dạn tham gia đòi hỏi dân chủ, tự do và công bằng xã hội từ chính nơi địa phương, cơ quan của quý vị, bằng mọi bất cứ hình thức khả thi. Đấu tranh dân chủ hóa xã hội là hành động bảo vệ cho chính quý vị trong tương lai. Bởi lẽ, chính phủ dân chủ sau này, dù được lãnh đạo bởi đoàn thể nào, cũng không thể ngược đãi những cán bộ, công nhân viên nhà nước của chế độ trước. Quý vị có thể an tâm như vậy!

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị hãy mạnh dạn tham gia, yểm trợ bất cứ nỗ lực đấu tranh nào có đường lối thích hợp nhất với quý vị, bằng hoàn cảnh thuận lợi nhất của quý vị. Chúng tôi đề nghị quý vị hãy bám lấy cơ quan, đơn vị đang phục vụ để chủ động tình hình cơ sở, nhằm có thể vô hiệu hóa các ý đồ xấu của đảng CSVN một khi nhân dân bất ngờ nổi dậy. Khi một giải pháp chính trị thích hợp được thực hiện, điển hình là cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do để thành hình một nhà nước dân cử, thì các đơn vị, cơ quan nhà nước các ngành, các cấp sẽ tiếp tục phục vụ theo chuyên môn riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự thay đổi cơ chế lãnh đạo nhà nước sắp tới, các quý vị có khả năng, nhân cách và thiện chí sẽ vẫn được lưu dụng trong sự yêu thương của nhân dân. Không những thế, nếu quý vị thực sự có các nỗ lực to lớn nhằm góp phần giải trừ tình trạng độc tài, thối nát hiện nay thì quý vị còn được trọng dụng và trọng thưởng.

Đảng Vì Dân trân trọng gởi lời kêu gọi chân thành đến toàn thể anh chị em bộ đội, cán bộ, công nhân viên nhà nước Việt Nam. Đề nghị quý vị suy nghĩ và mạnh dạn ủng hộ Đảng Vì Dân, cũng như các đoàn thể đấu tranh yêu nước ở cả trong và ngoài nước.

Chúng tôi luôn luôn chờ đợi sự mạnh dạn dấn thân làm cách mạng của quý vị. Đảng CSVN đã chọn một con đường sai và một thái độ sai. Đảng CSVN sẽ phải bị đào thải nếu như những người lãnh đạo không muốn chấp nhận một lối thoát hợp lý nhất là đa đảng hóa guồng máy nhà nước.

Quý vị hãy chọn cho chính mình một thái độ đúng và một quyết định đúng. Đó là ủng hộ tiến trình dân chủ hóa đất nước và tích cực tham gia các nỗ lực đấu tranh nhằm chấm dứt sự độc tài toàn trị hiện nay. Thái độ và quyết định của quý vị sẽ góp phần tạo một lối thoát cho cả đất nước, và dĩ nhiên trong đó có cả quý vị cùng gia đình.

Hãy cho đất nước, đồng bào và tất cả chúng ta một cơ hội: cơ hội bước qua những oan trái của hoàn cảnh lịch sử để cùng viết lên một trang sử mới hào hùng, tốt đẹp hơn cho Tổ quốc Việt Nam.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và thiện chí của quý vị.


 


 

Kính thưa toàn thể quý vị,

Mọi người sinh ra đều bình đẳng trong phẩm giá và có các quyền tự do căn bản. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Nhờ nền tảng tinh thần đó, quyền con người trong các xã hội tự do đã mỗi ngày được thêm tôn trọng. Kinh nghiệm quý báu đó đáng để chúng ta học hỏi để đấu tranh nhắm đến.

Từ nhận thức đó, Đảng Vì Dân kính gửi đến toàn thể quý vị những tâm tình trên.

Tin tưởng rằng, với sự chân thành, quyết tâm và trong sáng, Đảng Vì Dân sẽ có thể đóng góp được một cách thiết thực vào tiến trình xây dựng một nước Việt Nam Mới. Trong xã hội Việt Nam Mới đó, cơm no áo ấm được bảo đảm, công bằng xã hội được nêu cao, và nhân phẩm con người được tôn trọng.

 

Chân thành và trân trọng,

Nguyễn Công Bằng

TTK Đảng Vì Dân 

 

 

 

   
© ALLROUNDER