Xin bấm vào hình để xem

   

Chủ Trương 10 Điểm cho Giai Đoạn Chuyển Thể

Chủ Trương 10 Điểm cho Giai Đoạn Chuyển Thể

Căn cứ vào tinh thần bản Tuyên Ngôn Cứu Nước và Đề Cương Việt Nam Mới của tổ chức được công bố vào ngày 01/01/2006, nay Đảng Vì Dân Việt Nam khẳng định đường lối đấu tranh trong Giai Đoạn Chuyển Thể với các trọng điểm nêu sau:

  1. Đoàn kết Quốc dân: Hậu thuẫn các nỗ lực xây dựng thế đoàn kết quốc dân để tạo điều kiện bảo vệ chủ quyền và dân chủ hoá đất nước trên tinh thần Dân tộc Tự quyết.

  2. Hậu thuẫn trí thức và truyền thông: Yểm trợ nỗ lực của giới trí thức, truyền thông trong công cuộc đấu tranh cho công lý, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.

  3. Thành hình giải pháp chính trị:  Khuyến khích việc đối thoại giữa đảng CSVN với các Nhân sỹ và Tổ chức đối lập ôn hoà ở trong nước, nhằm tạo điều kiện hóa giải các bế tắc chính trị và thành hình một giải pháp chính trị thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

  4. Thúc đẩy Tổng Tuyển Cử Tự Do:  Ủng hộ việc tổ chức bầu cử tự do (với sự giám sát của các cơ quan nhân quyền quốc tế) để tạo lập một Nhà nước pháp quyền, dân chủ và nhân bản.

  5. Chống trả thù, khủng bố: KHÔNG trả thù hay sử dụng bạo lực dưới bất cứ hình thức nào trong suốt tiến trình đấu tranh giải trừ nạn độc tài và chuyển thể cơ chế nhà nước.

Ngay sau khi đất nước thoát khỏi cảnh độc tài toàn trị, Đảng Vì Dân chủ trương vận động Chính phủ mới:

  1. Tri ân Tù nhân Lương tâm: Có chính sách công nhận và tưởng thưởng một cách trân trọng (về tinh thần và vật chất) cho toàn bộ tù nhân lương tâm đã có quá trình đóng góp cụ thể trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước.

  2. Lưu dụng quân nhân, công chức nhà nước: Có chính sách tái tổ chức và lưu dụng nhân sự thích hợp cho bộ máy Hành chính, Quân đội và Công an để sớm ổn định chính quyền.

  3. Thu hồi tài sản quốc gia bị thất thoát: Có biện pháp truy hồi các tài sản quốc gia bị chiếm đoạt trái phép và những nguồn tài chánh có xuất xứ tham nhũng hay lạm dụng quyền lực để tạo dựng quỹ kiến thiết quốc gia và an sinh xã hội.

  4. Ưu đãi giới quân nhân, công chức và dân lao động nghèo:  Tăng cao lương bổng, quyền lợi cho thành phần quân nhân, công chức; đồng thời có chính sách giúp đỡ cấp thời cho các tầng lớp nhân dân có thu nhập thấp.

  5. Bình đẳng sắc tộc: Có chính sách tôn trọng và bảo tồn giá trị lịch sử, văn hoá của các dân tộc bản địa; và phục hồi trọn vẹn quyền bình đẳng, nâng cao phúc lợi xã hội cho đồng bào dân tộc ít người.

Trên đây là các đường lối, chủ trương chính yếu của Đảng Vì Dân Việt Nam trong giai đoạn thay đổi thể chế chính trị, và cho tiến trình xây dựng một chính phủ mới thực sự của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam.

Một khi Việt Nam đã có được một Nhà nước dân chủ pháp quyền, Đảng Vì Dân Việt Nam sẽ tiếp tục phụng sự Tổ quốc, Nhân dân trong cương vị và khuôn khổ hiến định của một chính đảng.

Anh chị em thành viên Đảng Vì Dân Việt Nam trân trọng gởi đến các đoàn thể, Nhân sỹ cùng chí hướng, và toàn thể đồng bào ở trong và ngoài nước lời mời gọi cùng nhau chung sức đấu tranh cho một nước Việt Nam Mới thật sự có hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Công bố ngày 15 tháng 01 năm 2012

TM. Đảng Vì Dân Việt Nam

Nguyễn Công Bằng

Tổng thư ký


Nội dung toàn bộ các điểm trọng yếu được quan tâm cho giai đoạn CHUYỂN THỂ được trình bày trong mục "Phương án cho Giai đoạn Chuyển tiếp" đang được phổ biến trên mạng cơ hữu của Đảng Vì Dân: www.vidan.info


 

   
© For The People Party