Xin bấm vào hình để xem

   

Giải pháp chính trị cho Việt Nam

Giải pháp chính trị cho Việt Nam:

TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO

Đề nghị nghiên cứu của Đảng Vì Dân Việt Nam

***

Do hậu quả mặc nhiên của cơ chế lãnh đạo không có hệ thống kiểm tra và cân bằng quyền lực, Việt Nam đang phải đối đầu với nhiều khủng hoảng và nguy cơ lớn. Tương lai đất nước và nhân dân đang bị đe dọa nghiêm trọng. Do vậy, một giải pháp chính trị cần được nghiên cứu và thành hình để hóa giải các bế tắc chung, kể cả của đảng đương quyền cũng như phong trào đấu tranh dân chủ hóa đất nước.

Giải pháp chính trị thích hợp và an toàn nhất cho Việt Nam là: Chuyển Thể bộ máy chính quyền độc đảng lãnh đạo trở thành dân chủ đa đảng pháp quyền qua Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Lợi ích chung cho mọi phía khi bộ phận lãnh đạo quốc gia được chuyển thể thành cơ chế dân chủ đa đảng là:

  • Đối với quan hệ xã hội trên bình diện quốc gia: Thể chế dân chủ đa đảng sẽ bảo đảm việc thực thi các quyền tự do căn bản của nhân dân, tạo nên điều kiện ganh đua, phát triển lành mạnh trong mọi lãnh vực, và cho mọi thành phần.

  • Đối với quan hệ quốc gia trên bình diện quốc tế: Thể chế dân chủ đa đảng sẽ bảo đảm giá trị các giao ước chính đáng của Việt Nam đối với cộng đồng thế giới, bao gồm tương quan quyền lợi chiến lược và nền an ninh chung của khu vực.

  • Đối với đảng Cộng sản Việt Nam: Thể chế dân chủ đa đảng sẽ mặc nhiên tháo gỡ đi gánh nặng lãnh đạo độc đảng một cách hợp hiến, tạo điều kiện hội nhập thuận lợi vào môi trường tự do chính trị, và tiếp tục hoạt động một cách hợp pháp, an toàn.

  • Đối với Phong Trào Dân Chủ: Thể chế dân chủ đa đảng sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển các chính đảng, tổ chức, phong trào, đoàn thể xã hội dân sự; tạo điều kiện tham gia cho những người có khả năng thích ứng vào bộ máy lãnh đạo và điều hành quốc gia ở các cấp, trong mọi lãnh vực.

Tiến trình Tổng Tuyển Cử Tự Do đề nghị phải được thực hiện với các giai đoạn chính yếu sau:

  1. Bầu cử Quốc hội Lập Hiến:Tự do ứng cử, bầu cử với sự giám sát của Liên hiệp quốc và các cơ quan nhân quyền quốc tế.

  2. Thành hình Hiến Pháp mới:Quốc hội mới soạn thảo một Hiến Pháp thật sự phù hợp với quyền tự quyết của dân tộc và nhu cầu thăng tiến của đất nước.

  3. Bầu cử Chính phủ mới:Tổ chức bầu cử thành phần lãnh đạo quốc gia và chính quyền cấp địa phương theo tinh thần bản Hiến pháp mới.

Để tiến trình chuyển thể chính phủ được tiến hành tốt đẹp, những yếu tố sau cần được bảo đảm:

  1. Tiến trình vận động, ứng cử, bầu cử và chuyển thể có sự giám sát, trợ giúp của các tổ chức nhân quyền quốc tế để bảo đảm tính tự do và công bằng;

  2. Các bộ máy Hành chính, Quân đội và Công an được tiếp tục nhiệm vụ chuyên môn để bảo đảm tính liên tục của chính phủ, sự ổn định của xã hội và nhu cầu an ninh quốc phòng;

  3. Cao ủy Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ, sẵn sàng chấp nhận các cựu viên chức CSVN “tỵ nạn chính trị” khi họ nhận thấy không thích hợp được với sự thay đổi thể chế ở Việt Nam.

***

Trên đây là gợi ý cơ bản về một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.

Đảng Vì Dân Việt Nam hân hạnh mời gọi mọi sự góp ý, vận dụng các ý kiến nêu trên cho mục tiêu chung cuối cùng là dân chủ hóa đất nước một cách thành công.

Chân thành và trân trọng.

Đảng Vì Dân Việt Nam

 

   
© ALLROUNDER