Xin bấm vào hình để xem

   

Ba Điều Tuyên Thệ / Tâm Niệm của đảng viên Đảng Vì Dân

BA ĐIỀU TUYÊN THỆ / TÂM NIỆM

CỦA ĐẢNG VIÊN ĐẢNG VÌ DÂN 

1. Luôn đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết.

2. Luôn gắng chăm lo cho người nghèo khó, thế cô.

3. Luôn sống hướng thiện, vị tha và liêm chính.

Ý NGHĨA:

1.   Luôn đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết.

Là phương châm xét định các hành động của bản thân và tổ chức trong mọi hoàn cảnh đấu tranh, sinh hoạt. Người đảng viên Đảng Vì Dân phải tự đặt mình là một cán bộ quốc gia, phải cẩn trọng xem xét từng lời nói, hành động và kế hoạch; phải luôn thượng tôn quyền lợi của Tổ Quốc, bao gồm đất nước và đồng bào. Quyền lợi của Tổ Quốc phải được luôn luôn đặt trước và trên quyền lợi của tổ chức và bản thân.

2.   Luôn gắng chăm lo cho người nghèo khó, thế cô.

Là phương châm xét định ưu tiên trong mọi hành động phụng sự nhân dân. Người đảng viên Đảng Vì Dân phải biết cảm thông và chia sẻ sự khổ đau của những đồng bào đang lâm phải hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là những người trong cảnh nghèo khó, thế cô. Hành động dấn thân làm việc nghĩa, xả thân cứu người hoạn nạn, hay dũng cảm đứng lên chống bất công là tinh thần phải luôn được trui rèn, thể hiện.

3.   Luôn sống hướng thiện, vị tha và liêm chính.

Là tâm niệm và là nhân sinh quan trong mọi hoàn cảnh sống. Người đảng viên Đảng Vì Dân mỗi ngày phải luôn tìm cách sống lành mạnh, đạo đức hơn; phải thể hiện thường xuyên và trọn vẹn lòng vị tha trong tinh thần bác ái, từ bi; và phải luôn sống liêm chính từ việc lớn đến từng việc nhỏ.  

 
Ba Điều Tuyên Thệ / Tâm Niệm là tinh thần

và cũng là niềm hãnh diện của người đảng viên Đảng Vì Dân. 

   
© ALLROUNDER