Xin bấm vào hình để xem

   

Sơ lược về Đảng Vì Dân

Sơ lược về Đảng Vì Dân Việt Nam

Đảng Vì Dân Việt Nam (ĐVDVN), gọi ngắn gọn là Đảng Vì Dân hay ĐVD, là một chính đảng tân lập được thành hình sơ bộ vào ngày 01 tháng 01 năm 2006; bởi sự liên kết của năm tập hợp mang hoài bảo phụng sự đồng bào và phục hưng đất nước. Đảng Vì Dân là tổ chức chính trị đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam.

Mục tiêu lâu dài của Đảng Vì Dân là góp phần xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Nhiệm vụ của Đảng Vì Dân trong giai đoạn dân chủ hóa đất nước là góp phần cùng toàn dân thúc đẩy thành hình một giải pháp chính trị nhằm thực hiện cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do dưới sự giám sát của các cơ quan nhân quyền quốc tế, để thiết lập một chính thể dân chủ pháp quyền thích hợp cho Việt Nam.

Đặc điểm của Đảng Vì Dân là xuất thân từ nhiều tầng lớp xã hội, có kinh nghiệm và sự quan tâm sâu xa đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào lao động.

Đối tượng quan tâm hàng đầu của Đảng Vì Dân là thành phần lao động nghèo, các tầng lớp thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ, và hàng ngũ quân nhân, công nhân viên cấp thấp.

Thành viên Đảng Vì Dân hầu hết thuộc lớp trung niên và thanh niên, bao gồm phần lớn là giới trí thức trẻ, công chức và lao động, ở cả trong và ngoài nước Việt Nam.

Hiện nay, do chủ trương đặt nặng hoạt động ở trong nước, đại đa số đảng viên và cảm tình viên là người sinh sống ở Việt Nam.

Trong lộ trình cứu nước, Đảng Vì Dân đấu tranh và yểm trợ việc thực hiện ưu tiên 7 mục tiêu cụ thể nêu sau:

 1. Phục hồi các quyền tự do căn bản của người dân

 2. Tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do toàn quốc

 3. Thành hình một chính thể dân chủ đa đảng

 4. Hủy bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với ngoại quốc

 5. Chấm dứt tình trạng kỳ thị đối với đồng bào các sắc tộc thiểu số

 6. Thu hồi các tài sản quốc gia bị nhũng lạm, thất thoát

 7. Nâng cao đời sống các  tầng lớp nhân dân nghèo khó

Lập trường của Đảng Vì Dân là:

 1. KHÔNG chấp nhận sự lãnh đạo độc quyền của đảng CSVN;
 2. KHÔNG thỏa hiệp với đảng CSVN để chia quyền lãnh đạo.

 3. KHÔNG chấp nhận giải pháp chính trị do ngoại bang áp đặt.

 4. KHÔNG vận dụng bạo lực làm phương tiện đấu tranh.

 5. KHÔNG trả thù, báo oán dưới bất cứ hình thức nào.

Chủ trương của Đảng Vì Dân là:

 • Lấy hoạt động ở Việt Nam làm trọng tâm.

 • “Lấy tình thương hóa giải hận thù” làm phương châm.

 • Lấy sức mạnh nhân dân làm vũ khí.

 • Lấy đấu tranh bất bạo động làm sách lược.

 • Lấy nguyện vọng của nhân dân làm kim chỉ hướng.

Hoạt động hiện nay của Đảng Vì Dân là:

 • Phát động các phong trào quần chúng làm sức mạnh thúc đẩy tiến trình thực thi dân chủ đa đảng; và nỗ lực phát triển Đảng thành một thực lực có khả năng thích ứng và chủ động trong mọi tình huống chính trị. Nội dung đại cương về chủ trương, đường lối và các hoạt động công khai được phổ biến ở địa chỉ mạng: www.dangvidanvietnam.net
 • Thực hiện chương trình phát thanh Radio Hoa-Mai trên làn sóng ngắn về Việt Nam vào ngày Thứ Ba, Thứ Năm hằng tuần, và qua hệ thống Webcast trên internet, để vận động đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam và góp phần bênh vực cho nhân quyền. Nội dung các chương trình phát thanh được lưu trữ trong vòng 12 tháng ở địa chỉ: www.radiohoamai.us
 • Giúp nạn nhân tình trạng “cường quyền ác đảng” ở Việt Nam lên tiếng tố cáo sự độc tài, tham ô, bất công và bóc lột qua chương trình Tiếng Dân Kêu. 
 • Tiếp trợ thiết thực cho các tù nhân lương tâm, chính trị và tôn giáo qua chương trình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, đặc biệt là hồ sơ nhân quyền được cập nhật thường xuyên. 
 • Yểm trợ và thực hiện các hoạt động thiện nguyện dân lập để giúp đỡ thiết thực cho một số đồng bào kém may mắn ở quê nhà trên căn bản nhân đạo thuần túy. Song song với những sự trợ giúp kín đáo do anh chị em thành viên thực hiện trong các khu vực hoạt động, Đảng Vì Dân đồng thời phối hợp với Bác sĩ Phan Minh Hiển (Hội Vietnam Compassion) ở Pháp và Hòa thượng Thích Không Tánh (GH.PGVNTN) ở Việt Nam để trợ giúp cho các Thương Phế Binh VNCH, cựu tù nhân chính trị ở VN và bà con Dân oan có hoàn cảnh khó khăn. Một số thông tin được phổ biến ở mục Hoạt động Thiện nguyện trên mạng mày.

Đường lối của Đảng Vì Dân là kết hợp sức mạnh các tầng lớp nhân dân bị áp bức và bóc lột làm vũ khí chống độc tài, thối nát; đồng thời liên minh với các đoàn thể đồng cứu cánh để tạo dựng tổng lực đấu tranh cho mục tiêu chung.

Đảng Vì Dân đặt căn bản trên quyền tự quyết của dân tộc. Quan điểm của Đảng Vì Dân là vấn đề Việt Nam phải do người Việt Nam chủ động giải quyết; với sự hậu thuẫn của quốc tế trên căn bản tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam.

Đối với guồng máy nhà nước và các bộ phận quân đội, công an trực thuộc, Đảng Vì Dân ủng hộ chủ trương giải thể cơ chế “chính ủy”, để phục hồi chức năng chuyên ngành cho các cơ quan này và trả lại quyền lãnh đạo cho chính phủ dân cử.

Đảng Vì Dân đặt mục tiêu phụng sự làm cứu cánh hoạt động trong tất cả các giai đoạn đấu tranh và không đặt mục tiêu nắm chính quyền là cứu cánh hoạt động. Chủ trương và đường lối của Đảng Vì Dân được đặt căn bản trên tinh thần bản Đề Cương Việt Nam Mới.

Trong giai đoạn dân chủ hoá xã hội, Đảng Vì Dân chủ trương thúc đẩy sự thành hình một giải pháp có thể hoá giải tình trạng bế tắc chính trị của Việt Nam hiện nay, theo tinh thần của Đề án Lộ Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam và Phương Thức Chuyển Thể Việt Nam trong bản Dự thảo Đề Cương Việt Nam Mới. Cùng giai đoạn này, Đảng Vì Dân nỗ lực xây dựng tổ chức thành một đoàn thể chính trị lương hảo, có tâm huyết và khả năng góp phần phụng sự xã hội trong tiến trình dân chủ hoá và phát triển đất nước. Mặt khác, ĐVD tích cực yểm trợ các tiếng nói đấu tranh nhân quyền và mọi các nỗ lực nhằm dân chủ hoá Việt Nam trong khuynh hướng ôn hoà.

Trong giai đoạn phát triển đất nước, hoạt động của Đảng Vì Dân được đặt trên căn bản Đề án Mô Thức Tổ Chức Xã Hội Mới. Đảng Vì Dân quan niệm việc tham chánh là để tạo điều kiện phụng sự xã hội được hiệu quả hơn. Trong chủ trương đó, Đảng Vì Dân sẽ yểm trợ tích cực cho các đảng viên và cảm tình viên có khả năng tham chánh hay tham dự vào các hoạt động mang tính chất ích quốc lợi dân như xã hội, văn hoá, giáo dục, v.v...

Một chủ trương hoạt độngdự liệu của Đảng Vì Dân là chương trình cải thiện dân sinh và phát triển dân trí; nhằm vận dụng tối đa sự yểm trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cho mục tiêu phát triển đời sống của các tầng lớp nhân dân nghèo khó.

Chủ trương và đường lối hoạt động chính thức được trình bày trong bản Tuyên Ngôn Cứu NướcĐề Cương Việt Nam Mới (Cương Lĩnh Sơ Bộ) của Đảng Vì Dân, được phổ biến vào ngày 01/01/2006. Bản Tuyên Ngôn và Cương Lĩnh chính thức sẽ được phổ biến khi tổ chức có thể hoạt động chính thức ở Việt Nam. 

Trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung, Đảng Vì Dân luôn luôn hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể có cùng chủ trương đấu tranh và phụng sự, ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Đảng Vì Dân hoan nghênh sự tham gia, phối hợp hay yểm trợ của tất cả thành phần dân tộc; không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, trình độ văn hoá, đẳng cấp xã hội hay quá trình hoạt động, kể cả những người có tinh thần dân chủ và tiến bộ trong guồng máy đảng CSVN và nhà nước hiện nay. 

Mọi đóng góp ý kiến xin vui lòng liên lạc qua email ở địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
© ALLROUNDER