Tái phổ biến một số thông tin, bài vở đáng chú ý từ các mạng quốc tế và trong nước. Thông tin và quan điểm thuộc trách nhiệm của các Tác Giả liên hệ. Kính mời bạn đọc nghiên cứu với sự dè dặt thường lệ.

 • Thông Tin Nhân Quyền

  Tái đăng những thông tin nhân quyền ghi nhận được qua các cơ quan truyền thông báo chí Việt Nam và ngoại quốc. BBT trân trọng cảm ơn Tác Giả và các cơ quan nguồn của các bài viết này.

 • Thông tin trong nước

  Mục Thông Tin Trong Nước để phổ biến lại một số bài viết, hình ảnh, tin tức xuất phát từ trong nước, ở trên các cơ quan truyền thông lề phải và trái khác nhau; nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bạn đọc có quan tâm về hiện tình đất nước có thêm dữ kiện để tham khảo, nghiên cứu...

  BBT chân thành cảm ơn quý tác giả các bài viết, các mạng điện tử nguyên tác và quý thân hữu đã chuyển tin. Quan điểm và thông tin trong các bài này thuộc trách nhiệm Tác Giả các bài viết.

 • Tin Chọn Lọc

  Kính mời bạn xem một số thông tin liên quan đến tình hình Việt Nam rất đáng chú ý. Quan điểm trong các bản tin, bài viết này không nhất thiết phản ảnh chủ trương, quan điểm của Đảng Vì Dân.

 • Trang Sưu Tầm

  Bao gồm các sưu tầm, nghiên cứu, bài viết có ý nghĩa do bạn đọc gửi đến để chia sẻ với các bạn đọc thăm mạng.

10 Bài Mới Nhất

   
   
© ALLROUNDER